Pabellón de cristal con aguas subterráneas (Maqueta I), 2013

Wood, soil, motor, water, electrical system, polyester resin
120 x 124 x 124,5 cm
Installation view at Galería Elba Benítez, 2013.